Przeczytaj najnowsze ogłoszenia parafialne!

Duszpasterze   arrow

Proboszcz

ks. kanonik Wojciech NOGALSKI

Wikariusz ( od 24.08.2019 r. )

ks. Jarosław CZYŻEWSKI

Do pomocy duszpasterskiej

ks.dr Jacek ZJAWIN ( odwołany z dniem 24.08. 2019 r. )

Byli Wikariusze naszej parafii:

ks. Maciej Wala

Ks. Adam Skrzypczak

ks. Rafał Krakowiak

śp. Ks. Marek Pawlak

Ks. Łukasz Lewandowski

Ks. Szymon Nowicki

Kapłani pochodzący z naszej parafii:

Ks. Lucjan Bartkowiak CM – 2000

Ks. Andrzej Pajzderski – 2001

Ks. Piotr Jakubowski – 2012

You must be logged in to post a comment.