ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

POŚWIĘCENIE OŁTARZA I FIGURY MATKI BOŻEJ W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY IN SUMMO POSNANIESI

            Dnia 14 kwietnia (środa) 2021 roku – zgodnie z decyzją Sejmu RP sprzed dwóch lat – będziemy obchodzili Święto Chrztu Polski.

            Prezydent Andrzej Duda na Zgromadzeniu Narodowym w Poznaniu, 15 kwietnia 2016 roku powiedział: „Zgodnie z tradycją, chrzest władcy Polan odbył się najpewniej w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku. I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić: my, Polacy.”

Jest rzeczą niezwykle istotną, aby pamięć o tak ważnym dla nas Polaków wydarzeniu była kultywowana rokrocznie z wielką powagą i radością, aby zapadła w pamięć zwłaszcza młodemu pokoleniu Polek i Polaków. Dlatego prosimy, aby w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę, dnia 11 kwietnia br., przypomnieć parafianom o Święcie Chrztu Polski, poprosić o wywieszenie flagi państwowej i watykańskiej oraz w sprawowanych, dnia 14 kwietnia Mszach Świętych, modlić się za Ojczyznę.

            Z wielką radością informujemy, że po wielu latach zamknięcia – po dokonaniu licznych remontów i konserwacji – w środę, 14 kwietnia 2021 roku zostanie na nowo otwarty kościół pw. Najświętszej Maryi Panny in Summo Posnaniensi, na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. O godzinie 17.00 Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański podczas celebrowanej Mszy św. dokona uroczystego poświecenia ołtarza i figury Matki Bożej. Cieszymy się faktem, że jeden z największych zabytków Kościoła w Polsce – świątynia pw. Najświętszej Maryi Panny in Summo Posnaniensi – zostanie na nowo oddana Bogu, aby mogła się w niej sprawować Eucharystia i modlitwa wiernych.