Przeczytaj najnowsze ogłoszenia parafialne!

1 Niedziela Adwentu

29 listopada 2020 r

1.Kalendarz liturgiczny: poniedziałek – św. Andrzja Ap., środa – bł. Rafała Chylińskiego, czwartek – św. Franciszka Ksawerego, piątek – św. Barbary i św. Jana Damsceńskiego.                                                                                             2. Dziś przeprowadzamy zbiórkę na rzecz Domu Pomocy Społecznej św. Rocha w Poznaniu. Siostry Serafitki zapewniają w nim  opiekę 60 podopiecznym z wieloraką niepełnosprawnością. Młodzież  zbiera przed kościołem ofiary do puszek; ofiary można przelewać także na konto parafii z dopiskiem „DPS św. Roch”.                                                                        3.Roratyod poniedziałku do soboty o godz. 6.00 dla dorosłych i młodzieży. Roraty dla dzieci  od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Będziemy kontynuować poznawanie Mszy św. krok po kroku. Codziennie dzieci otrzymają papierową bombkę choinkową, symbolizującą dar płynący z Eucharystii. Poza tym zachęcamy dzieci do podjęcia w Adwencie Nowenny z Matką Bożą, by w ten sposób bardziej pokochać Pana Jezusa i bliźnich oraz pomóc Panu Bogu w przemianie ludzkich serc. Szczegółowe informacje na parafialnym Facebooku w nagraniu z Misiem Jonaszem: https://www.facebook.com/104691424509299/videos/425796778789021. Dzieci chętne do podjęcia nowenny otrzymują figurkę Maryi, którą można odebrać przy stoliku obok zakrystii w niedziele lub w tygodniu po roratach (przez cały Adwent). Prosimy o zaakcentowanie Adwentu w rodzinach przez: wieniec adwentowy lub zapaloną świecę przy wspólnej modlitwie. Różaniec do Matki Bożej Patronki  Dobrej Śmierci we wtorki rano, po roratach.                                                      .                                                                 4. Dzisiaj, w niedzielę 29 listopada br., rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na różaniec o godz. 17.20 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem codziennie do 7 grudnia włącznie.                                                 5. W tym roku nie będzie odwiedzin duszpasterskich w rodzinach tzw. kolędy. W związku z tym w styczniu będą wieczorne msze św., są jeszce wolne terminy intencji mszalnych.                                                                          6. Odwołane spotkanie katechetyczne dla dzieci, przygotowujące do I Komunii św.                                                                                                                    7. W tym tygodniu: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu: od godz. od 17.00 do 18.00. Różaniec o godz. 17.20 w intencji: uczczenia Tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny oraz w intencji obrony życia ludzkiego, godności jego przekazywania i tych, którzy kształtują opinią społeczną na ten temat. Po mszy św. adoracja do godz. 21.00 w intencji zachowania oraz nowych powołań. Spowiedź św. w piątek od godz. 15.00 do 18.00, w sobotę od godz. 16.00 do 18.00. Odwiedziny chorych z sakramentami św. w piątek i sobotę  wg stałego planu. Nowe zgłoszenia w zakrystii. Różaniec Fatimski w sobotę po porannych roratch. W sobotę o 19.15 spotkanie Wspólnoty Rodzin.                                                     .                                                                        8. Prosimy o zgłaszanie w zakrystii chorych i starszych parafian do spowiedzi św. adwentowej, na sobotę, 19 grudnia o godz. 9.00.                                        .                                                                                      9.W przyszłą niedzielę kwesta na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.                                                                                                                      10.W salce parafialnej świece CARITAS i opłatki wigiline.                      .            11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej Przy zakrystii: Przewodnik Katolicki ( z modlitewnikiem na grudzień), Mały Przewodnik Ka­tolicki, Gość Niedzielny, gazetka parafialna, pocztówki z religijnymi motywami Bożego Narodzenia.                             .                                                                          12. Módlmy się za zmarłych parafian. Za śp. Macieja Włodarczaka, os. Lecha 20 i śp. Stanisława Przybylaka, os. Lecha 97 (msza św. pogrzebowa 7 grudnia o godz. 9.15). Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

 

 

 

ADWENTEM rozpoczynamy nowy rok kościelny, który będziemy przeżywać pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”. Każdego roku Adwent przypomina nam, że Jezus przyszedł i nie­ustannie przychodzi. Adwent ma być czasem pełnego tęsknoty i miłości oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem-Miłością. Liturgiczna myśl Adwentu ukazuje podwójne znaczenie tego okresu. , które dostrzec można w dwóch jego etapach. Pierwszy – od 1 Niedzieli do 16 grudnia – skłania do spojrzenia w przyszłość, kiedy Syn Boży, uwielbiony przyjdzie w chwale. Drugi etap Adwentu (od 17 do 24 grudnia), to czas bezpośredniego przygotowania do Bożego Narodzenia, to czas szczególnego wysiłku odrodzenia w sobie życia dzieci Bo­żych. Propozycje postanowień adwentowych: 1. udział w roratach, 2. spowiedź św. adwen­towa

Adwent: (z łac. adventus „przyjście”) w liturgii chrześcijańskiej okres czterech tygodni przygotowujący do świętowania tajemnicy Bożego Narodzenia. Składa się z dwóch części. Pierwsza część Adwentu (do 16 grudnia) akcentuje w tekstach liturgicznych, w modlitwach i czytaniach biblijnych oczekiwanie na drugie przyjście Chrystusa. Druga część natomiast (od 17 grudnia do 24) przygotowuje bezpośrednio do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Rozpoczyna się trzecią niedzielą Adwentu zwaną niedzielą Gaudete obchodzoną szczegól­nie radośnie. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: Gaudete in Domino (radujcie się w Panu). W tym dniu szaty liturgiczne są różowe. Choć Kapłan w okresie Adwentu za­kłada do Mszy Świętej ornat w kolorze fioletowym symbolizującym czas pokuty, jest to jednak w odróżnieniu od charakteru okresu Wielkiego Postu, czas radosnego przygotowania serc do jednego z najważniejszych świąt, czas pojednania z Bogiem i ludźmi (Iz 40,3). Zwornikiem tekstów liturgii adwentowej obydwu części są niedzielne czytania z księgi pro­roka Izajasza (np. w roku liturgicznym A: 2,1-5; 11,1-10; 35,1-6a10; 7,10-14), które zapo­wiadają radosne przyjście Mesjasza. W tym czasie winno się odprawić rekolekcje, które mają pomóc wiernym spotkać się z Jezusem szczególnie w sakramencie pojednania. Pod­czas Adwentu odprawia się, w dni powszednie przed świtem, Mszę św. ku czci Najświęt­szej Maryi Panny – roraty. Nazwa ta pochodzi od słów pieśni na wejście: Rorate caeli de­super (Spuśćcie rosę niebiosa) i przygotowuje uczestniczących do przyjęcia Jezusa z wielką miłością na wzór Maryi. Jest to Msza w czasie której śpiewa się Gloria. Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy roratniej sięgają XII w.

Adwent obchodzony corocznie przypomina jednocześnie, że całe życie chrześcijan winno być oczekiwaniem na spotkanie umiłowanego Pana. Począwszy od XI w. pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna w Kościele nowy rok liturgiczny (A lub B lub C). Tegorocznym Ad­wentem rozpoczynamy liturgiczny rok B.

Symbole adwentowe:

Wieniec adwentowy: obraz wspólnoty oczekującej w radości i miłości swego Pana. Stanowi symbol zwycięstwa i godności królewskiej. Cztery świece symbolizują cztery niedziele Ad­wentu. Zapalanie tych kolejnych świec (świecy pokoju, wiary, miłości, nadziei) oznacza czuwanie i gotowość na przyjście Chrystusa. Światło, zieleń, forma kręgu wieńca posiadają swoją wymowę i oznaczają: nadzieję, życie, wieczność Boga.

Twórcą wieńca adwentowego jest niemiecki pastor ewangelicki Johann Wichern (1808-1881).

 

 

 

W niektórych parafiach polskich w pierwszą niedzielę Adwentu istnieje zwy­czaj święcenia wieńców adwentowych. Cała rodzina gromadząc się przy wspólnej modli­twie zapala kolejne świece na znak czuwania i gotowości razem z całym Kościołem na przyjście Jezusa.

Świeca roratnia: z odprawianiem Mszy roratniej wiąże się zapalanie przy ołtarzu siódmej świecy ozdobionej białą lub niebieską wstążką. Symbolizuje ona Niepokalaną, która przy­niosła światu Chrystusa-słońce.

Kalendarz adwentowy ma zwykle kształt drabiny, po której Dziecię Jezus zstępuje w kie­runku żłóbka. Symbolizuje Maryję, która stała się drabiną niebieską przez którą Bóg zstąpił na ziemię.

Pustynia: potrzebujemy pustyni, by w ciszy usłyszeć głos Boga, który rozbrzmiewa w nas. Adwent jest wyjściem na pustynię (Oz 2,16), czasem wyprostowywania pokręconych dróg naszego życia (Mk 1,3; Iz 40,3). To okres kiedy suche jak pustynia serce człowieka otrzy­muje obietnicę wody żywej Zbawiciela (Iz 35,1-3; 45,8).

Posłany: Bóg Ojciec realizuje swój plan zbawienia poprzez posłannictwo. Posyła Jana Chrzciciela, aby przygotował drogę Panu (Mk 1,1-4). Posyła Archanioła Gabriela do dzie­wicy Maryi, aby oznajmił jej, że pocznie i porodzi Syna, któremu nada imię Jezus (Łk 1,26-38), posyła swego Syna (Łk 4,18), posyła Ducha Swiętego (J 14,26). Posłannictwo Syna znajduje z kolei swoje przedłużenie w misji jego wysłanników – dwunastu apostołów, których jeszcze za swojego życia Jezus wysłał przed sobą, aby głosili Słowo (Łk 10,3).

 

Bibliografia

Bogusław Nadolski, Liturgika, II, Poznań 1991.

Tarsycjusz Sinka, Liturgika, Kraków 1994.