32 Niedziela Zwykła

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA  XXXII ZWYKŁA

8 listopada 2019 r

1. Kalendarz liturgiczny:

poniedziałek – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,

wtorek – św. Leona Wielkiego,

środa – św. Marcina,

czwartek – św. Jozafata,

piątek – św. Benedykta Jana Mateusza Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

2. Różaniec z wymieniankami od poniedziałku o godz. 17.30

3. W środę, Narodowe Święto Niepodległości. Prosimy o flagowanie mieszkań na znak duchowej łączności z wszystkimi, którzy oddali życie i pracowali dla niepodległej Polski. Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 9.00.

4. W naszym kościele może przebywać do 45 osób. Prosimy Parafian o:

-pozostawanie w domu,

-korzystanie z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św.,

-korzystanie z transmisji mszy św. telewizyjnej lub radiowej, 

-podjęcie modlitwy różańcowej w intencji chorych i usługujących chorym oraz wszystkich zabiegających o dobro społeczne

-podjęcie postu w intencji wygaśnięcia epidemii

Na parafialnym Facebooku transmisja niedzielnej mszy św. z naszego kościoła o godz. 11.15. Rekomendujemy przyjmowanie Komunii św. na rękę. Przy wejściach do kościoł preparat do dezynfekcji rąk. Po powrocie do domu należy myć ręce przez przynajmniej 30 sekund. W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii prosimy parafian o solidarność i otwartość na potrzeby starszych, samotnych  i chorych mieszkańców naszego osiedla. Jako parafia chcemy włączyć się w tę pomoc. Prosimy o kontakt tych parafian, którym moglibyśmy pomóc np. w zrobieniu zakupów czy wykupieniu lekarstw.

5. Prosimy o pomoc w grabieniu liści przy kościele, w piątek od godz. 15.00.

6. W przyszłą niedzielę liturgię mszy św. o godz. 11.15 przygotowuje wspólnota rodzin. Próba scholi dziecięcej w niedzielę, 15.11. br., o godz. 10.30 na chórze. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci

7. Dzisiaj przed kościołem możliwość złożenia ofiary na nasze seminarium

8. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie naszego kościoła

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy zakrystii: Przewodnik Katolicki, Mały Przewodni Katolicki, Gość Niedzielny, Egzorcysta ( numer listopadowy), Ziarno, gazetka parafialna

10. Módlmy się za zmarłych parafian. Za duszę śp. Władysława Skorupki os. Lecha 71, msza św. pogrzebowa w sobotę o godz. 12.00.

śp. Haliny Szlachetka,  os. Lecha 20, (msza św. pogrzebowa we wtorek o godz. 10.00 w Lusowie, w kościele św. Jadwigi),

śp. Elżbiety Matyja, os. Lecha 127 (msza św. pogrzebowa w czwartek o godz. 18.45).  Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. d. str.2

 

 Msza św. za Ojczyznę

 śpiew.

Nie rzucim Chhryste

Z dawna Polski Tyś królową

dziękczyniennie Te Deum poznańskiej

zak. Boże coś Polskę  trzy zwrotki

 

 

Czytania,  procesja z darami, wystrój ?                                                                                                                                                                                                                                                                                           , recytacje?

wejście procesjonalne

okadzenie