Przeczytaj najnowsze ogłoszenia parafialne!

30 Niedziela Zwykła

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA XXX ZWYKŁA
25 października 2020 r.

  1. W najbliższych dniach obchodzić będziemy uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Z powodu epidemii na cmentarzach poznańskich nie odbędą się tradycyjne nabożeństwa w uroczystość Wszystkich Świętych. Zachęcamy jednak do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, także w kolejne dni listopada. Przypominamy, że w dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, tj. przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi na cmentarzu Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego. Ponadto w dniu 2 listopada – przy zachowaniu tych samych warunków – również można uzyskać odpust za zmarłych związany z nawiedzeniem kościoła lub publicznej kaplicy i odmówieniem w nich wspomnianych modlitw. Wymóg nawiedzenia świątyni spełnia także ten, kto przybędzie do niej już 1 listopada po godz. 12.00. W związku                    z tym okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 17.00 do 18.00 i w sobotę od 16.00 do 18.00.
  2. Rodziców i kandydatów do sakramentu bierzmowania powiadamiamy, ze udzielenie sakramentu odbędzie się w innym terminie.
  3. W czwartek o 19:15 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Będziemy modlić się w intencji chorych i przebywających na kwarantannie. Uczyńmy ten dzień parafialnym dniem solidarności z cierpiącymi z naszej parafii i naszych rodzin. Zapraszamy, by o 19:15 łączyć się duchowo z naszym kościołem odmawiając różaniec i przyjmując Komunię duchową. Msza św. transmitowana będzie także na naszym parafialnym Facebooku.
  4. Zachęcamy Parafian do:

-pozostawania w domu,

-korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św.,

-korzystania z transmisji mszy św. telewizyjnej lub radiowej, 

-podjęcia modlitwy różańcowej w intencji chorych i usługujących chorym oraz wszystkich zabiegających o dobro społeczne

-podjęcia postu w intencji wygaśnięcia epidemii

 Na parafialnym Facebooku, przywracany transmisję niedzielnej mszy św. o godz. 11.15.

Rekomendujemy przyjmowanie Komunii św. na rękę. Przy wejściach do kościoł preparat do dezynfekcji rąk. Po powrocie do domu należy myć ręce przez przynajmniej 30 sekund.

  1. Bóg zapłać z ofiary na doposażanie naszego kościoła i na misje.
  2. Zachęcamy do czytania Przewodnika Katolickiego (dzisiaj z modlitewnikiem na listopad). Jest Gość Niedzielny, Ziarno, Egzorcysta, Miłujcie się, gazetka parafialna, kieszonkowy kalendarz Księgarni św. Wojciecha.
  3. Módlmy się za zmarłych Parafian.

Za duszę śp. Iwony Katarzyńskiej, os. Lecha 87 (msza św. pogrzebowa we wtorek o godz. 19.00). Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.