29 Niedziela Zwykła

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

                                                                    NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA

                                                                                18 października 2020 r.

DEKRET

o dyspensie w związku z obostrzeniami sanitarnymi

W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi podczas zgromadzeń religijnych
(1 osoba na 4mkw w strefie żółtej i 1 osoba na 7 mkw w strefie czerwonej), udzielam      dys­pensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszyst­kim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archi­diecezji Poznańskiej do czasu zniesienia ograniczeń.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Zachęcam także, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej     mo­dlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła po­przez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

      † Stanisław Gądecki

                                                                   Arcybiskup Metropolita Poznański

  1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek – św. Pawła od Krzyża, wtorek – św. Jana Kantego czwartek – św. Jana Pawła II, piątek – Józefa Bilczewskiego i św. Jana Kapistra sobota – św. Antoniego Marii Clareta.
  1. Od przyszłej niedzieli, na parafialnym Facebooku, przywracany transmisję niedzielnej mszy św. o godz. 11.15.
  2. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Ponadto w każdy wtorek, przed poranną Mszą św., o godz. 7.30, różaniec do Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci. Można zapisać się do tego Stowarzyszenia, którego celem jest wypraszanie łaski: wytrwania w dobrym dla sprawiedliwych, nawrócenia dla grzeszników i dobrej śmierci dla wszystkich. Różaniec dla dla dzieci we wtorki, środy i czwartki o godz. 16.30. Trwa konkurs dla dzieci na własnoręczne zrobienie różańca i przyniesienie go do kościoła na nabożeństwo różańcowe dla dzieci.
  3. Procesja saletyńska w poniedziałek po mszy św. odprawianej o godz. 8.00.
  4. Odwołujemy spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania     i piątkowe spotkania ogólne.                  
  5. Bóg zapłać Parafianom za cotygodniowe sprzątanie kościoła. Bóg zapłać za ofiary składane na doposażenia Kościoła i na fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzisiaj przed kościołem możliwość złożenia ofiary na misje.
  6. Zachęcamy do czytania Przewodnika Katolickiego. A w nim artykuł o Wandzie Błeńskiej- świeckiej misjonarce i lekarce. Jest Gość Niedzielny, Mały Przewodnik             Katolicki, Ziarno, Egzorcysta, gazetka parafialna.
  7. Módlmy się za zmarłych parafian. Za duszę śp. Janiny Piechockiej, os. Lecha 39, śp. Marii Gintrowskiej , os. Lecha 88 (msza św. pogrzebowa we wtorek o godz. 9.00)   śp. Ludwika Banasia, os. Lecha 49 (msza św. pogrzebowa w piątek o godz. 10.00). Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.