Przeczytaj najnowsze ogłoszenia parafialne!

25 Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA XXV ZWYKŁA
20 września 2020 r.
1.Kalendarz liturgiczny: poniedziałek – św. Mateusza, środa – św. Ojca Pio.
2. Szczere podziękowanie Parafianom, którzy wzięli udział w świętowaniu 5 rocznicy poświecenia naszego kościoła parafialnego i święcie ku czci Matki Bożej z La Salette. Bóg zapłać za zaangażowanie służby liturgicznej i wszystkich współpracowników.
3. Krąg biblijny w środę o godz. 19.00 w salce parafialnej.
4. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała w czwartek o godz. 19.15. Prosimy przynieść zapisane intencje, które będą włączone w modlitwę mszy św.
5. Spotkanie duszpasterstwa młodzieży w piątek o 19:15 w salce parafialnej.
6. Rodziców młodzieży, która 4 listopada ma przystąpić do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie we wtorek 29 września na 19:00 do kościoła. Z kolei młodzież bierzmowaną zapraszamy na spotkania w następujących terminach (uwaga – każdy przychodzi na spotkanie tylko swojej grupy): 8 października (grupa, której animatorem jest p. Aleksandra Brożek); 15 października (grupa, której animatorem jest p. Anna Sprutta); 19 października (grupa p. Mateusza Marszała); 22 października (grupa p. Agnieszki Dreger). Spotkania odbywać się będą w salce parafialnej o 19:00. Do 9 października należy przesłać na adres e-mail ks. wikariusza (jarek.czyzewski@gmail.com) imię świętego patrona na bierzmowanie oraz imię i nazwisko świadka. Więcej informacji młodzież otrzymała za pośrednictwem Internetu. Bliżej terminu bierzmowania odbędą się jeszcze próby liturgiczne. Młodzież z klas 7 i 8 SP rozpocznie swój dwuletni cykl przygotowania do bierzmowania w połowie listopada.
7. W poniedziałek, 21 września, odpust w Parafii św. Mateusza na os. Orła Białego. Suma odpustowa godz. 18.00. Zapraszamy celników i urzędników skarbowych, w dniu Patrona.
8. Instytut Duchowości przy klasztorze karmelitów zaprasza pragnących pogłębić formację duchową na 3-letnie studium duchowości. Ulotki pod chórem i www.carmelitanum.pl.
9. Kościół w Polsce podejmuje kolejne inicjatywy, by przyjść z pomocą osobom dotkniętym przemocą seksualną. Jedną z nich jest powstanie w Poznaniu Punktu Konsultacyjnego dla osób zranionych w środowisku kościelnym. Ośrodek został powołany do istnienia przez Archidiecezję Poznańską przy współudziale Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Punkt jest do dyspozycji osób pełnoletnich. Odpowiednio przeszkoleni konsultanci, głównie świeccy, będą gotowi wysłuchać każdą osobę, udzielić odpowiedniej informacji i wsparcia w podjęciu adekwatnych dla danej sytuacji działań. Będą udzielali pomocy w nawiązaniu kontaktu z prawnikiem, psychologiem lub duszpasterzem. Udzielenie pomocy będzie podejmowane z zachowaniem dyskrecji. Do punktu konsultacyjnego można zgłosić się na rozmowę osobiście telefonicznie. Tworzenie punktu konsultacyjnego poprzedzone zostało profesjonalnym przygotowaniem. Punkt konsultacyjny ma siedzibę w Poznaniu przy ul. Wieżowej 5. Dyżury w każdą środę od godz. 17.00 do 19.00. Telefon: 693 700 645 Adres mailowy: punkt.konsultacyjny@archpoznan.pl. Więcej informacji: www.archpoznan.pl/pl/punkt-konsultacyjny. Osoby, które potrzebują wsparcia w tej materii, zapraszamy do Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w Poznaniu.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W kaplicy przy zakrystii: Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Mały Przewodnik Katolicki, Ola i Jaś, Ziarno, gazetka parafialna.


MODLITWA DO ŚW. RODZINY

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.