5 Niedziela Wielkanocna

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA V WIELKANOCNA
10 maja 2020 r.
Ojciec Święty Franciszek skierował prośbę do Konferencji Episkopatów, aby dzień 14 maja (czwartek) 2020 roku uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w to wołanie Ojca św.
DEKRET KS. ABPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO
dotyczący duszpasterstwa w czasie epidemii (maj 2020)
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują dotychczas wydane akty prawne, dotyczące sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w czasie epidemii. Obecnie szczególnie należy uwzględnić wskazania zaktualizowane w niniejszym dekrecie.
1. Udział w liturgii. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia zachęcam wiernych do duchowej łączności z liturgią Mszy św. za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Warto rozważyć fizyczny udział we Mszy św. w świątyniach, w których jest wystarczająca liczba miejsc, zwłaszcza w dni powszednie. Proszę jednak osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażenia (chorych, starszych i kobiety w stanie błogosławionym) o pozostanie w domu. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest przedłużona i obowiązuje aż do odwołania.
Zapraszam – kapłanów i wiernych – do modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem.
2. Sprawowanie Eucharystii w kościele. Nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą podczas Eucharystii i nabożeństw w świątyni przebywać może 1 osoba na 15 m2, nie wliczając do tego osób sprawujących posługę. Na drzwiach wejściowych winna się znajdować stosowna informacja. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła po każdej Mszy św. (por. https://www.gov.pl/web/koronawirus). Rekomenduje się przyjmowanie Komunii św. na rękę – nie wolno tego jednak czynić używając chusteczki czy rękawiczki. Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, mogą uczynić to po zakończeniu rozdzielania jej wiernym przyjmującym Komunię św. na rękę lub u oddzielnego szafarza. W jednym rzędzie można rozdzielać Komunię św. do ust, a w drugim – na rękę.
3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Duszpasterze powinni codziennie dawać okazję do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem.
4. Uroczystość Pierwszej Komunii św. Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii, dopuszcza się organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii św. dla jednej lub kilku rodzin, na wyraźne życzenie rodziców. O terminie uroczystości nie może decydować głosowanie lub wola większości.
5. Duszpasterstwo
1. Zobowiązuję kapłanów do podtrzymywania kontaktów z grupami duszpasterskimi w formie telefonicznej i internetowej, a także w miarę możliwości do organizowania ich formacji.

2. Ponieważ w dalszym ciągu zawieszone są tzw. objazdy chorych, duszpasterze powinni utrzymywać z tymi osobami i ich rodzinami kontakt telefoniczny, rozeznając duchowe potrzeby, z Komunią św. i spowiedzią włącznie. Jednak wizytę duszpasterską należy składać tylko na wyraźne zaproszenie osoby chorej lub jej rodziny.
3. W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II zalecam odprawienie w każdej parafii Mszy św. w intencji dziękczynnej za Jego życie i pontyfikat w niedzielę 17 maja lub w poniedziałek 18 maja.
4. Udzielanie bierzmowania pozostaje nadal zawieszone.
5. Nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii. W samą uroczystość możliwa jest skromna procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła – należy jednak zadbać o zachowanie stosownego dystansu między uczestnikami.
6. Nie organizuje się wakacyjnych rekolekcji w tradycyjnej formie, zaleca się natomiast formację online, ze szczególnym uwzględnieniem liderów grup i wspólnot.
7. 86. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę będzie miała charakter duchowy, z symbolicznym udziałem delegowanych kapłanów oraz z celebracjami stacyjnymi w wyznaczonych świątyniach. Zachęcam do łączności duchowej przy wykorzystaniu propozycji medialnych przygotowywanych przez Kierownika i Przewodników – będą one przekazane w terminie późniejszym.
6. Transmisje internetowe. Celebracje powinny być transmitowane jedynie w czasie rzeczywistym, dlatego nie należy udostępniać nagrań obrzędów Mszy św. po ich zakończeniu, z wyjątkiem liturgii słowa.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Kalendarz liturgiczny: wtorek – św. Pankracego oraz Nereusza i Achillesa, środa – NMP Fatimskiej, czwartek – św. Macieja, sobota – św. Andrzeja Boboli, patrona Polski.
2. Nabożeństwa majowe o godz. 17.30. Środowa nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy razem z majowym nabożeństwem. Poranna msza św. z majowym nabożeństwem o godz. 8.00. Usilnie prosimy, aby nie przychodzić dwukrotnie na nabożeństwa w ciągu dnia. Pragnienie częstszej obecności w świątyni zastąpić indywidualnym nawiedzeniem.
3. Msza św. w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, w przyszłą niedzielę o godz. 11.15.
4. W przyszłą niedzielę, przed kościołem, możliwość złożenia ofiary na nasze seminarium.
5. Trwa czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. Pomimo utrudnień przynaglamy, aby nie zaniedbać tego obowiązku. Okazja do spowiedzi św.: od poniedziałku do wtorku pół godziny przed poranną mszą św. oraz po mszy św. wieczornej do godz. 19.30, a od środy do piątku pół godziny przed poranną i wieczorną mszą św.; w sobotę pół godziny przed poranną mszą św. oraz od godz. 16.00 do 18.00; w niedzielę przed mszami św. z wyjątkiem mszy św. wieczornej. Spowiedź św. w salce parafialnej, wejście z dziedzińca, z oczekiwaniem na zewnątrz.
6. Podtrzymujemy transmitowanie mszy św. niedzielnych o 9:30 i 11:15 www.facebook.com/parafiachnk. Ponadto na parafialnym Facebooku przygotowujemy specjalne nagrania dla dzieci ze słowem do niedzielnej Ewangelii (nagrania ukazują się w sobotę o 18:00 przed daną niedzielą).
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy zakrystii: Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Egzorcysta, Ziarno, gazetka parafialna.
8. Preparat dezynfekcyjny jest dostępny przy głównym wejściu w kościele i w przedsionku salki parafialnej, gdzie odbywa się spowiedź.
9. Módlmy się za zmarłych Parafian. Za duszę śp. Anny Dajewskiej, os. Lecha 127 (msza św. pogrzebowa w środę o godz. 10.00). Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.