Przeczytaj najnowsze ogłoszenia parafialne!

4 Niedziela Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU
22 marca 2020 r.
1. W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego informujemy Parafian, że bezpośredni kontakt z parafią jest możliwy w Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania, w dni powszednie po mszy św. rannej i wieczornej oraz telefonicznie pod numerem 618-77-88-79 (ewentualnie zostawiając wiadomość na automatycznej sekretarce). Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy św. zostaje przedłużone do Wielkiej Środy. Ponadto przekazujemy następujące przypomnienia oraz wskazania: Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób. Poza mszą św. nie organizujemy innych wspólnotowych celebracji. Rekomendujemy przyjmowanie Komunii św. na rękę w sposób opisany we wcześniejszych zarządzeniach Księdza Arcybiskupa. Pod chórem preparat do dezynfekcji rąk. Po powrocie do domu należy myć ręce przez przynajmniej 30 sekund. Na stronie internetowej naszej parafii zanieszczony jest link do filmu instruktażowego na temat przyjmowania Komunii św. na rękę: http://rybactw/z-życia-kosicola/jak-przyjmować-komunie-swieta-na-reke-738-min/ oraz film na temat komunii duchowej: http://rybactw/z-życia-kosicola/czym-czym-jest-komunia-święta-duchowa-o-janusz-pyda-op-956-min/. Od dzisiaj spowiedź św. odbywać się będzie w salce parafialnej. Wejście z dziedzińca. Zawieszamy możliwość spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach. Umożliwiamy wiernym przyjęcie Komunii św. po odbytej spowiedzi w wyznaczonych godzinach. Do chorych z posługą duszpasterską udajemy się tylko na ich wyraźną prośbę. Nadal pozostaje zawieszona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Na prośbę Caritas, w przyszłą niedzilę, w naszej parafii zbiórka trwałej żywności i środków higienicznych dla jadłodajni. A przed kościołem Caritas uruchamia zbiórkę, na zakup respiratora do Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia. Na sprzęt organizacja planuje uzbierać i przeznaczyć 95 tys. zł. Zbiórkę można wesprzeć za pomocą strony internetowej http://teoriopoznawczy/respirator. W tych trudnych chwilach szukajmy naszej siły w Chrystusie. Niech codzienna modlitwa będzie umocnieniem dla nas oraz dla naszych sióstr i braci. Na stronie internetowej naszej Archidiecezji zamieszczone są linki do licznych kościołów z których prowadzona jest transmisja mszy św., drogi krzyżowej i różańca. Zachęcamy do różańca o godz. 20.30 w duchowej łączności z Księdzem Arcybiskupem.
2. W środę uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do modlitwy o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Zachęcamy do podjęcia, w sposób prywatny, duchowej adopcji dziecka poczętego według dotychczasowego zwyczaju.
3. OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. W SALCE PARAFIALNEJ (WEJŚCIE Z DZIEDZIŃCA):
Od poniedziałku do piątku pół godziny przed mszą św. odprawianej o godz. 8.00 i 18.00 , a także od godz. 9.00 do 10.00 i od 19.00 do 20.00; w sobotę od 16.00 do 18.00. KOMUNIA ŚW. POZA MSZĄ ŚW. o godz. 10.00 i 20.00, w sobotę o godz. 17.00.
4. Przy zakrystii: Gazetka parafialna, koperty na daninę diecezjalną, pocztówki wielkanocne. Nie będzie palm w Niedzielę Palmową. Prosimy zadbać o nie we własnym zakresie.