Przeczytaj najnowsze ogłoszenia parafialne!

7 Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA VII ZWYKŁA
23 lutego 2020 r.
1. We wtorek kończy się czas hucznych wesel i zabaw. Od środy rozpoczynamy Wielki Post. Rozpoczyna się czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
2. W Środę Popielcową msza św. o godz. 7.00, 8.00, 16.30 i 18.00. W Środę Popielcową obowiązuje post zwykły i post ścisły od których nie ma dyspensy. Do zachowania postu ścisłego zobowiązane są osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia a nie rozpoczęły jeszcze sześćdziesiątego. Post zwykły obowiązuje od 14 roku do końca życia. W Środę Popielcową, przed kościołem, możliwość złożenia ofiary na CARITAS. Od Środy Popielcowej do niedzieli odprawia się Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty połączone z modlitwą o trzeźwość. Modlitwą, postem i trzeźwością pragniemy wynagrodzić sprawiedliwości Bożej nasze grzechy. Zachęcamy do podjęcia indywidualnego postu o chlebie i wodzie w jeden dzień Wielkiego Postu. Szukamy czterdziestu parafian, którzy podjęliby tę praktykę pokutną w intencji wynagrodzenia Panu Bogu za bluźnierstwa. Szczegóły po mszy św. w kaplicy przy zakrystii.
3. W Środę Popielcową rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, które potrwają do przyszłej niedzieli. Poprowadzi je o. Paweł Ratajczak, Oblat NMP. Nauki rekolekcyjne o godz. 8.00 i 18.00. Od czwartku do soboty wystawienie Najśw. Sakramentu i godzinna adoracja. Msza św. z udzielaniem sakramentu chorych w sobotę o godz. 10.00. W sobotę od 9.00 okazja do spowiedzi św. Całościowy program rekolekcji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń, wyłożony pod chórem i zamieszczony na stronie internetowej parafii.
4. W czwartek, 27 lutego br. godz. 1830 zostanie odprawiona w naszym mieście tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozpocznie się ona Mszą św. w poznańskiej Farze o godz. 1800 i uda się na Plac A. Mickiewicza. W roku wyniesienia do chwały ołtarzy Prymasa Tysiąclecia Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego pragniemy prosić Boga o dobre przygotowanie do beatyfikacji. Zapraszamy do udziału w tym wielkopostnym nabożeństwie, przez które pragniemy oddać cześć cierpiącemu Zbawicielowi, przebłagać za grzechy własne, naszego miasta i Ojczyzny oraz uprosić potrzebne łaski dla wszystkich współczesnych chrześcijan. Wspólne wyjście sprzed kościoła i przejazd tramwajem o godz. 17.50.
5. Pierwszy piątek Wielkiego Postu został przez Konferencję Episkopatu Polski ustanowiony dniem pokuty i modlitwy za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich.
6. DROGA KRZYŻOWA w piątki Wielkiego Postu: dla dzieci godz. 16.30, dla dorosłych godz. 17.30, ulicami osiedla godz. 19.00 (w tym tygodniu od wejścia nr 66, przynosimy ze sobą świece lub znicze). GORZKIE ŻALE w niedzielę o 15.30.

7. Archidiecezja Poznańska organizuje pielgrzymkę do Rzymu w dniach od 13 do 20 maja 2020 r. dla uczczenia setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Przewidziana jest msza św. z papieżem Franciszkiem. Szczegóły na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej.

8. Zachęcamy do czytania prasy religijnej. W najnowszym numerze „Przewodnika Katolickiego” modlitewnik na marzec. Gość Niedzielny, Egzorcysta, dla dzieci „Ziarno”, Ola i Jaś, Nasza Droga (dwutygodnik dla młodzieży) Mały Przewodnik Katolicki. Prasa katolicka jest wiarygodnym źródłem wiedzy o życiu i nauczaniu Kościoła.

9. Bóg zapłać za ofiary składane na doposażanie naszego kościoła.


WSKAZANIA PASTERSKIE
DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH
W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2020
„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).
Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:
I PRZEPISY POSTNE
A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły
1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
a) we wszystkie piątki całego roku,
b) w Środę Popielcową.
Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.
2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
a) w Środę Popielcową,
b) w Wielki Piątek.
Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.
3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.
Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.
4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku
– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
a) Środy Popielcowej,
b) Wielkiego Piątku.
Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.
Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.
Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.
Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.
Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.
B. Powstrzymywanie się od zabaw
Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.
II. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ
III. Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 26 lutego 2020 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 7 czerwca 2020 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika. Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.
Poznań, dnia 20 lutego 2020 roku
N. 842/2020
† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański