Przeczytaj najnowsze ogłoszenia parafialne!

4 Niedziela Adwentu


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA ADWENTU
22 grudnia 2019 r.
1. Pasterka o godz. 22.00 i 00.00. W Wigilię zachęca się do zachowania postu zwykłego. Przypominamy o obowiązku zachowywania postu eucharystycznego, który polega na powstrzymaniu się od posiłku i napoju godzinę przed przyjęciem Komunii św. W I i II Święto Bożego Narodzenia porządek mszy św. niedzielny. Ofiary z II-ego święta przeznaczone na KUL i Wydział Teologiczny. Dzisiaj, w niedzielę, okazja do spowiedzi św. od godz. 17.00 do 18.00 i poniedziałek od 16.00 do 18.00. W poniedziałek Biuro nieczynne.
2. W przyszłą niedzielę, 29 grudnia, obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to dzień modlitwy o świętość małżeństw i rodzin oraz dzień odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. W przeżywaniu miłości małżonkowie otrzymali szczególna pomoc, którą jest sakrament małżeństwa. Odnowienia przyrzeczeń dokonamy na każdej mszy św. Prosimy małżonków, aby uczestnicząc w przyszłą niedzielę we mszy św. zajęli miejsca obok siebie tak, aby mogli w czasie liturgii podać sobie dłonie i odnowić ślubowania małżeńskie.
3. W niedziele 29 grudnia, na mszy św. o godz. 18.00 będziemy gościć Chór Męski Kompanii Druha Stuligrosza. Zapraszamy na koncert kolęd. Informacje na tablicy ogłoszeń.
4. Śpiewanie kolęd przy żłóbku w drugie święto o godz. 14.30.
5. Kolęda w tym roku w blokach: 15 do 20, 122 do 129, 39, 40, oraz 2 do 66. Ministranci przyniosą powiadomienia o kolędzie z orientacyjny czasem przyjścia księdza. Kolęda:
piątek, 27.12., godz. 16.00 – wejście 123 m. 1- 44
niedziela, 29.12., godz. 16.00 – wejście 123 m. 45 – 77
poniedziałek, 30.12., godz. 16.00 – wejście 124 m. 1-30
godz. 16.00 – wejście 122 m. 1-39
czwartek, 02.01. godz. 16.00 – wejście 124 m. 31-60
godz. 16.00 – wejście 122 m. 40-77
piątek, 03.01. godz. 16.00 – wejście 124 m. 61-77 oraz 125 m. 77-61
sobota, 04.01. godz. 16.00 – wejście 15 m. 1-39
poniedziałek, 06.01. godz. 16.00 – wejście 125 m. 1-39
6. Dziękczynienie za Duchową Adopcję Dziecka Poczętego podjęte w naszej parafii, złożymy Panu Bogu w niedzielę 29 grudnia na mszy św. o godz. 9.30.
7. Odpust w Parafii św. Jana Apostoła na ul. Fortecznej, w piątek, 27 grudnia br. Suma odpustowa o godz. 18.00.
8. Bóg zapłać za ofiary na doposażanie naszego kościoła. Bóg zapłać parafianom za posługę przy opłatka i świecach CARITAS, oraz panom za ustawienie Żłóbka i choinek.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W kaplicy przy zakrystii: Przewodnik Kato-licki (podwójny numer, z modlitewnikiem na styczeń ), Gość Niedzielny (podwójny numer), gazetka parafialna, Ziarno, Egzorcysta. Przy głównym wejściu do kościoła siano na stół wigilijny. Opłatki i świece CARITAS w salce parafialnej, wejście z dziedzińca.
10. Módlmy się za zmarłych parafian. Za duszę śp. Haliny Świątkowskiej, os. Lecha 70. Pogrzeb odbył się w Czerwonaku. Za dusze śp. Praksedy Hoffmann, os. Lecha 39 (msza św. pogrzebowa w piątek o godz. 9.00) i śp. Kazimiery Straśko, os. Lecha 125 ( msza św. pogrzebowa w poniedziałek, 30.12. br. o godz. 7.15). Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.