Przeczytaj najnowsze ogłoszenia parafialne!

34 NiedzielaZwykła


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
24 listopada 2019 r.
1. Dzisiaj, po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt poświęcenia Jezusowi Chrystusowi Królowi. Msza św. kończy się błogosławieństwem eucharystycznym. Za pobożne i publiczne zmówienie ww. aktu poświęcenie można dostąpić odpustu zupełnego.

2. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w czwartek o godz. 19.15. Prosimy przynieść zapisane na kartkach intencje.

3. W piątek rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na różaniec o godz. 17.20 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

4. Wanda Błeńska – kandydatka na ołtarze – życie i świętość. Spotkanie na Jej temat w salce parafialnej w piątek po wieczornej mszy św.

5. Próby do parafialnego koncertu kolęd w piątek o godz. 19.00. Zapraszamy na przygotowanie rodzinnego kolędowania.

6. Zbiórka ministrantów i kandydatów w sobotę o godz. 9.00 i wyjście do kręgielni.

7. W przyszłą niedzielę możliwość ofiarowania żywności, o przedłużonym czasie przecho¬wywania, dla potrzebujących z naszej parafii.

8. Za tydzień rozpoczynamy Adwent – czas oczekiwania na Przyjście Pana i Uroczystość Bożego Narodzenia. Zachęcamy do przygotowania rodzinnego wieńca adwentowego z czterema świecami. W przyszłą niedzielę, przed mszą św., w salce parafialnej, będą rodzinne wieńce adwentowe. Poświęcenie wieńców adwentowych, w przyszłą niedzielę na każdej mszy św. Zachęcamy dzieci do przygotowania lampionu roratniego i rodzinnej stajenki betlejemskiej pod choinkę.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy zakrystii: Przewodnik Katolicki (z modlitewnikiem na grudzień), Mały Przewodni Katolicki, Gość Niedzielny (z kalendarzem), Ola i Jaś (dla dzieci przedszkolnych), Egzorcysta,kalendarzyki kieszonkowe Księgarni św. Wojciecha i gazetka parafialna.

10. Opłatki wigilijne i świece Caritas od przyszłej niedzieli w salce parafialnej. Ofiary przeznaczone na CARITAS oraz doposażanie i ogrzewanie kościoła.

11. Módlmy się za zmarłych Parafian. Za duszę śp. Liliany Urbanowicz, os. Lecha 80, duszę śp. Marka Wielbowicza os. Lecha 51 (msza św. pogrzebowa w czwartek o godz. 16.45) i duszę śp. Marii Kosmala, os. Lecha 126 (msza św. pogrzebowa w piątek o godz. 16.45). Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.