Przeczytaj najnowsze ogłoszenia parafialne!

4 Niedziela Adwentu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA ADWENTU
23 grudnia 2018 r.

  1. Pasterka o godz. 22.00 i 00.00. W Wigilię zachęca się do zachowania postu zwykłego. Przypominamy o obowiązku zachowywania postu eucharystycznego, który polega na powstrzymaniu się od posiłku i napoju godzinę przed przyjęciem Komunii św. W I Święto Bożego Narodzenia nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. W II Święto, porządek mszy św. niedzielny. Ofiary przeznaczone na KUL i Wydział Teologiczny.
  2. W przyszłą niedzielę, 30 grudnia, obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to dzień modlitwy o świętość małżeństw i rodzin oraz dzień odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. W przeżywaniu miłości małżonkowie otrzymali szczególna pomoc, którą jest sakrament małżeństwa. Odnowienia przyrzeczeń dokonamy na każdej mszy św. Prosimy małżonków, aby uczestnicząc w przyszłą niedzielę we mszy św. zajęli miejsca obok siebie tak, aby mogli w czasie liturgii podać sobie dłonie i odnowić ślubowania małżeńskie.
  3. W niedziele 30 grudnia, na mszy św. o godz. 18.00 będziemy gościć Chór Męski Kompanii Druha Stuligrosza. Zapraszamy na koncert kolęd. Informacje na tablicy ogłoszeń.
  4. Śpiewanie kolęd przy żłóbku w drugie święto o godz. 14.30.
  5. Kolęda w tym roku w blokach: 67 do 119. Ministranci przyniosą powiadomienia o kolędzie z orientacyjny czasem przyjścia księdza.
  6. Diecezjalny dzień dziękczynienia za dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa, w piątek 28 grudnia br. roku o godz. 1800. Rozpoczę¬cie procesją od Groty znajdującej się za kościołem o godz. 1745 – prosimy o zabranie świec.
  7. Odpust w Parafii św. Jana Apostoła na ul. Fortecznej, w czwartek, 27 grudnia br. Suma odpustowa o godz. 18.00. Przewodniczy Ks. Bp. Grzegorz Balcerek.
  8. Bóg zapłać za ofiary na doposażanie naszego kościoła i za pieczywo, hojnie przygotowane, na wigilię dla bezdomnych. Bóg zapłać parafianom za posługę przy opłatka i świecach CARITAS, oraz panom za przygotowanie Żłóbka i choinek w kościele.
  9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W kaplicy przy zakrystii: Przewodnik Katolicki (podwójny numer, z modlitewnikiem na styczeń ), Gość Niedzielny (podwójny numer), Droga, gazetka parafialna, Ziarno, pocztówki z religijnymi motywami Bożego Narodzenia Egzorcysta. Przy głównym wejściu do kościoła siano na stół wigilijny. Opłatki i świece CARITAS w salce parafialnej, wejście z dziedzińca.
  10. Módlmy się za zmarłych parafian. Za duszę śp. Zenona Lulczyńskiego, os. Lecha 127. Msza św. pogrzebowa w czwartek, 27.12.br. o godz. 12.30.

Boże Narodzenie 2018 r.

Drodzy Parafianie i Goście!

„… dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”. Potrzebujemy nieustannie zgłębiać tę tajemnicę naszej wiary. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Trzeba nam przyzywać Ducha Świętego, który nam został dany, by Boże Narodzenie przeżywać jako prawdziwe spotkanie z Przedwieczynym i wciąż Przychodzącym. W naszej Archidiecezji oczekujemy na rozpoczynające 18 maja 2019 r. spotkanie z Matką Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku, a już 25 maja na Nawiedzenie w naszej Parafii. Drodzy Parafianie! Niech oczekiwanie na to wydarzenie przypomina i zaprasza do głębokiej komunii z Nowonarodzonym, na wzór Jego Matki która ciągle przychodzi, aby prowadzić nas do Jezusa. Życzymy, aby Miłosierna Boża Miłość wypełniła Wasze życie, a Światło Ducha Świętego, rozświetlało wszystkie ciemności.