Przeczytaj najnowsze ogłoszenia parafialne!

2 Niedziela Adwentu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA II ADWENTU
9 grudnia 2018 r.
1. Roraty w tygodniu o godz. 6.00. Dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Dzieci przynoszą serduszko z wypisanym dobrym uczynkiem do zawieszenia na drzewku dobrych uczynków. Prosimy rodziców, aby dołożyli starań, by dzieci uczestniczyły w roratach.
2. Wydawanie żywności z darów złożonych przez parafian, w poniedziałek o godz. 17.00 w salce parafialnej.
3. Krąg Biblijny w środę o godz. 19.00 w salce parafialnej, gdzie pogłębiamy wiedzę na temat Pisma św. i rozważamy Słowo Boże.
4. Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji chrześcijan prześladowanych w piątki o godz. 17.40.
5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek, 14 grudnia, o o godz. 19.00 w kościele.
6. Próby do parafialnego koncertu kolęd w salce parafialnej: dla dorosłych i dzieci w piątek o godz. 19.00. Zapraszamy, by przygotować Panu Jezusowi wspólnotowe kolędowanie.
7. W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 11.15 będzie śpiewać schola dziecięca. Próba w salce w niedzielę o godz. 10.15. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci.
8. Prosimy o zgłaszanie chorych i starszych parafian do spowiedzi św. adwentowej na sobotę, 22 grudnia, od godz. 9.00.
9. Od 1 stycznia 2019 r. ulegają zamianie godziny odprawiania mszy św. w niedziele. Nie będzie mszy św. o godz. 7.00. Pierwsza msza św. o godz. 8.00, a od godz. 9.30 bez zmian.
10. Świece CARITAS oraz opłatki wigilijne w salce parafialnej – wejście z dziedzińca. Ofiary przeznaczone na doposażenie i ogrzewanie kościoła.
11. W drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski obchodzimy Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Włączamy się w to dzieło, modlitwą oraz składając ofiary do puszek przed kościołem. Nasza pomoc dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą, m.in. w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii.
12. Caritas Archidiecezji Poznańskiej organizuje spotkanie wigilijne dla potrzebujących. W wydarzeniu tym uczestniczyć będzie ok 1300 osób . Prośba, aby włączyć się w zorganizowanie wigilii przez upieczenie ciasta bez kremu. W roku ubiegłym podarowano w ten sposób każdemu 6 kawałków ciasta, za co jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać. Parafian gotowych do takiego czynu miłosierdzia, prosimy o zgłoszenie swej decyzji do 12 grudnia. Szczegóły przy spotkaniu indywidualnym.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W kaplicy przy zakrystii: Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Ola i Jaś, Egzorcysta (numer grudniowy), Nasza Droga, gazetka parafialna, pocztówki bożonarodzeniowe i kropidła na kolędę.
14. Módlmy się w intencji rychłej odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu ze słowami ”Najświętszemu Sercu Jezusa -Wskrzeszona Polska”, które to słowa przypominały o przymierzu z Bogiem jako warunku niepodległości Ojczyzny. Módlmy się: Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami.
15. Módlmy się także za zmarłych parafian. Za duszę śp. Krystyny Nowickiej i duszę śp. Stefanii Przybylskiej, msza św. pogrzebowa w środę o godz. 10.30. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Modlitwa za rodziny – z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, źródło życia i miłości wszystkich ludzi! Dziękujemy za to, że stworzyłeś nas – mężczyznami i kobietami, abyśmy się nawzajem uzupełniali i byli dla siebie wzajemną pomocą. Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo, ustanawiając je sakramentem. Spraw, aby każda rodzina stała się sanktuarium życia i miłości. Pomóż wszystkim małżonkom trwać w wierności i jedności. Wspieraj małżeństwa i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaitymi kryzysami. Oddajemy Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się miłością matki i ojca. Spraw, by dzieci i młodzież znalazły w rodzinach silne wsparcie dla wzrostu w prawdzie i miłości. Umacniaj dziadków i babcie, aby umieli dzielić się mądrością i wiarą z młodymi. Prosimy, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli poczętemu życiu, małżeństwu i rodzinie. Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby umacniała się świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru małżeństwa i rodziny. Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo rodzin, módl się za nami! Święty Józefie, głowo Świętej Rodziny, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, papieżu rodziny, módl się za nami!